PRP-behandling 
mot hårtap

PRP-behandling mot hårtap utsetter, bremser eller stanser begynnende hårtap. Behandlingen utføres av lege og er smertefri. En PRP behandling tar cirka 30 minutter.
Bestill time
PRP bremser hårtap, gir gjenvekst
Smertefri behandling med nerveblokade
Norges fremste kompetansesenter for hårtap

Brems hårtap med PRP

PRP-behandling mot hårtap utføres med pasientens eget blod for å stimulere gjenvekst av hår. Metoden for PRP-behandling er sikker og uten smerte. Hos oss møter du kun leger som setter PRP da det kun er leger som er autorisert til å sette nerveblokade. 
PRP (Platelet-Rich Plasma) er platerikt plasma separert fra klientens eget blod. Blodet spesialbehandles gjennom en egen metode og PRP delen av blodet injiseres tilbake i hodebunnen. Metoden er sikker og nesten uten smerte da vår lege setter en nerveblokade som bedøver området som skal injiseres med PRP.

PRP er en anerkjent metode som først ble benyttet til ortopedisk medisin, idrettsmedisin og kjevemedisin. Metoden er også benyttet i hudforbedrende sammenheng i en kombinasjon med «Vampire Facelift». I den senere tid har medisinsk forskning funnet at en PRP behandling i hodebunnen har en fordelaktig effekt for gjenvekst av hår. PRP (Plate Rich Plasma) er blodplasma som inneholder høy konsentrasjon av blodplater. Blodplater er mest kjent for å reparere kroppen ved skade ved at de gir vekstfremmende egenskaper og stamceller i området kan bli stimulert. PRP kan gi nye hudceller, blodåreceller og ikke minst hårsekkceller.
  • Bremser hårtap
  • Nyskaper og stimulerer vekst, som styrker hårfollikler og hårsparsomme områder
  • Forsterker håret – gir tykkere hårstrå
  • Forbedrer hårkvaliteten
  • Ingen smerte – vi setter nerveblokade
PRP behandling av hårtap | PRP klinikken

PRP behandling + vedlikehold

En PRP-behandling kan gi gode resultater, men må vedlikeholdes. For best resultat anbefaler vi fire-fem PRP behandlinger med 4 ukers mellomrom. For noen er det et alternativ til hårtransplantasjon, for andre et tiltak for å bremse begynnende hårtap. PRP behandlingen bør gjentas minst en gang i året.

Ingen smerte

Vår lege setter en nerveblokade før behandling, dette fordi å injesere noe i hodebunnen ofte er smertefullt. Med en nerveblokade blir PRP behandlingen tilnærmet smertefri, du kjenner kun noen nålestikk når vi setter fra bedøvelsen (nerveblokaden).

Maks effekt med smerteblokade

PRP-behandlingen utføres av en lege som er autorisert til å sette nerveblokade. En nerveblokade settes i pannen og bakhodet, altså ikke i området som behandles, men blokkerer smertene til hodebunnen. Andre klinikker benytter ofte bedøvelseskrem eller setter bedøvelse rett i hodebunnen, dette erfarer vi at gir en svakere effekt av PRP behandlingen da PRP blandes med bedøvelsen.

Lang erfaring med PRP

Legene ved PRP-klinikken og Herreklinikken har lang erfaring innen PRP-behandlinger og har deltatt på kurs og konferanser i USA for å lære metoden. Vi baserer vår metode på forskning fra UCLA (University of California, Los Angeles) der deres forskning viser at høy konsentrasjon og mengde av PRP er avgjørende for et godt resultat. PRP-klinikken benytter 36% mer PRP enn minstevolumet av hva UCLA anbefaler.

PRP - Klinisk dokumentert

I Norge omtales PRP-behandling som autolog platerik plasmabehandling. Metoden er klinisk testet og dokumentert. Med en liten mengde blod fra pasienten kan vi sentrifugere blodet og dermed isolere PRP. Aktivert PRP injiseres i de områdene som er utsatt for hårtap.

Behandlingen varer i 30 minutter. Du kan gå rett på jobb når du er ferdig behandlet og trenger ingen sykemelding.
En PRP behandling kan gi gode resultater, men må vedlikeholdes.

Video: – PRP-behandlingen ga meg håret tilbake

– PRP-behandlingen ga meg håret tilbake, sier Rita Johnsen etter å ha gjennomført en medisinsk hårkur på PRP-klinikken i Oslo.

Video: – Hårtapet ble redusert kraftig

Mian forteller i denne videoen om hvor fornøyd han er med PRP-behandlingene han har fått ved vår klinikk.

Kompetansesenter for hårtap

Vårt legeteam har tverrfaglig kompetanse slik at vi kan gjennomføre både medisinsk utredning og behandlinger som PRP-behandling, hårtransplantasjon uten kirurgi og hodebunns- eller arrkorreksjon utført av plastikkirurg. 

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om PRP-behandling mot hårtap.

GJØR DET VONDT?

– Nei, våre leger setter nerveblokade og du merker kun noen få stikk når vi setter bedøvelsen. Uten nerveblokade er behandlingen smertefull.

BLIR JEG VURDERT AV LEGE?

– En PRP-behandling hos Herreklinikken utføres av lege. Legen undersøker klienten og vurderer alltid om PRP kan egne seg eller ikke som et mulig behandlingsalternativ. Legevurderingen er inkludert i PRP-behandlingen. Om du kun ønsker en vurdering av ditt hårtap, må du booke en time for konsultasjon.

HVORFOR ER HERREKLINIKKEN BILLIGERE ENN ANDRE TILBYDERE AV PRP?

– Vi behandler såpass mange med PRP, og basert på lave forbrukskostnader og tidsbruk, synes vi at kr 4000 er fornuftig priset.

KAN JEG GÅ PÅ JOBB ETTER EN PRP-BEHANDLING?

– Ja, du kan gå på jobb, skole etc. umiddelbart etter en PRP-behandling hos oss, men du bør ikke vaske håret før dagen etter behandlingen.

BORTSETT FRA PRISEN, HVA ER FORSKJELLEN MELLOM HERREKLINIKKEN OG ANDRE TILBYDERE AV PRP?

– Vi kan selvsagt ikke svare for hvordan andre utfører denne behandlingen, men prinsippet for en PRP behandling er den samme hos alle. Hos Herreklinikken er det en lege som utfører behandlingen og kan dermed også sette nerveblokade, hvilket gjør behandlingen smertefri. Vår protokoll er basert på «evidence-based» forskning fra Universitetssykehuset i California og vi har gode resultater med alt vi gjør. Vi er markedsledende på PRP behandling av hårtap i Norge og derfor også løpende oppdatert om hva som gir best resultater. Per i dag finnes det ingen tilstetninger eller protokoller som sikkert kan gi bedre resultater enn prosedyren vi bruker.

GIR DERE GARANTI?

– Som ellers innen medisin kan vi ikke før behandling forutse hvor sensitivt de ulike klientenes hodebunn vil respondere på PRP-kuren. Det er altså individuelle forskjeller og derfor er det umulig med 100 prosent sikkerhet kunne garantere / gradere hvor stor effekt hver enkelt klient vil oppnå. Det kan kort forklares / sammenlignes med at en hodepinetablett ikke kan garantere at du blir kvitt smertene, men at det hjelper for de fleste.
BESTILL TIME

PRP-klinikken

PRP-klinikken er en del av Herreklinikken og Masterklinikken. Vårt legeteam har tverrfaglig kompetanse slik at vi kan gjennomføre både medisinsk utredning og behandling, hårtransplantasjon uten kirurgi og hodebunns- eller arrkorreksjon utført av plastikkirurg.
KONTAKT OSS
22 60 02 20
question-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram