Medisinsk hårkur

Medisinsk hårkur med allogene vekststoffer fra PRP / iPRF er en moderne medisinsk behandling for å motvirke livløst hår, tynt glissent hår og hårtap.

Vurdering og behandling av erfarne leger

Individuell behandling bør tilpasses individuell årsak, og vurdering, diagnostikk og behandling bør av den grunn gjøres av lege. Erfaring viser at behandlinger utført av lege er det som gir mest synlig effekt og bør anbefales.
Dette kan medisinsk hårkur / PRP-behandling gjøre for deg:
Bremse hårtap, gi gjenvekst
Gi bedre hårkvalitet
Gi tykkere hår og dekke glissen hodebunn bedre
Generelt sier man at «det ikke finnes en pille mot alt som er ille» og at kombinasjonsløsninger ofte må til. Medisinsk hårkur med allogene vekststoffer er imidlertid fordelaktig for de fleste, enten alene eller i kombinasjon, som forebygging eller behandling. Metoden er vitenskapelig basert og handler enkelt fortalt om at legen forsterker kroppens vekst- og reperasjonsmekanismer i hodebunnen og hårrøttene.

Behandlingen er naturlig, trygg og i all hovedsak uten bivirkninger. For svært mange er behandlingen alene tilstrekkelig for å forebygge, utsette, bremse eller stanse et hårtap. For andre er det et viktig supplement som begrenser behovet eller dosene for reseptbelagte legemidler mot hårtap.
  • Bremser hårtap, gir ny vekst
  • Nyskaper og stimulerer vekst, som styrker hårfollikler og hårsparsomme områder
  • Forsterker håret – gir tykkere hårstrå
  • Forbedrer hårkvaliteten
  • Kan gi gjenvekst der man har begynt å miste hår
  • Ingen smerte – vi setter nerveblokade

Video: – PRP-behandlingen ga meg håret tilbake

– PRP-behandlingen ga meg håret tilbake, sier Rita Johnsen etter å ha gjennomført en medisinsk hårkur på PRP-klinikken i Oslo.

Hjelp håret til å reparere seg selv

Leger har lenge visst hvordan kroppen kan reparere skader selv og kjent til at bestemte vekstfaktorer har sentral rolle i tilhelingen. De stimulerende og reparerende vekstfaktorene har legene nå fått metoder for å få tak i og kunne benytte i behandlinger. Vekstfaktorene er naturlig forekommende i blodet, men dessverre i svak konsentrasjon og jevn fordeling i kroppen.

Det er vanlig at man først oppdager hårstrå som gradvis blir tynnere og mindre dekkende. Senere merker man at hårstråene også kan slippe hodebunnen og ramle helt av. I mange tilfeller «starter» problemene der håret legges i en skill, men gradvis fremstår en generell og diffus utbredelse av glissen, hårfattig hodebunn.

Video: – Hårtapet ble redusert kraftig

Mian forteller i denne videoen om hvor fornøyd han er med PRP-behandlingene han har fått ved vår klinikk.

Slik foregår en medisinsk hårkur på PRP-klinikken

Når legene skal benytte faktorene må de først tappe disse fra pasientens blod og deretter preparere de i laboratoriet. Blodprøven tilberedes slik at særlig røde blodceller fjernes og blodplater, vekststoffer og stamceller samles opp og konsentreres. Konsentratet blir et flytende gulfarget preparat kalt plasma, som fordi det inneholder blodplater ofte også omtales som platerikt plasma eller PRP (Platlet Rich Plasma).

Siden preparatet brukes til behandling i samme kropp som det er hentet fra benevnes det ofte også som kroppseget, vevsforlikelig eller allogent.

Det ferdige preparatet med høykonsentrerte mengder av vekstfaktorer injiseres i hodebunnen rundt hårsekkene. Med erfaren hånd og en tynn kanyle plasseres vekstfaktorene i bestemt mønster, korrekt dybde og beregnede mengder. Nøyaktig mønster, hudnivå, og mengde vekststoffer er avgjørende for suksessfull behandling.

I hodebunnen skaper vekstfaktorene kjemiske reaksjoner som gir fysiologisk nydannelse av strukturer avgjørende for hårvekst. Vekststoffene «vekker slumrende hårsekker», aktiverer reserve- / stamceller, og forsterker dannelsen av nye blodåreceller, hårsekkceller og hudceller. Resultatet blir nyere, friskere, og bedre sirkulert og aktivt hårvekstapparat.

For svært mange er medisinsk hårkur med allogene vekststoffer alene tilstrekkelig for å forebygge, utsette, bremse eller stanse et hårtap. For andre er det et viktig supplement som begrenser behovet eller dosene for reseptbelagte legemidler mot hårtap. Behandlingen virker så lenge behandlingen pågår, og innebærer at vedlikehold må foretas. En 30 minutters behandling hver 6. - 12. måned er anbefalt og tilstrekkelig.

Les mer om PRP-behandling mot hårtap (medisinsk hårkur) her

Hvorfor du mister hår

Hårtap er et vanlig fenomen, men årsaker og hyppighet varierer noe mellom kvinner og menn. Les mer om årsakene her:

Kompetansesenter for hårtap

Vårt legeteam har tverrfaglig kompetanse slik at vi kan gjennomføre både medisinsk utredning og behandlinger som PRP-behandling, hårtransplantasjon uten kirurgi og hodebunns- eller arrkorreksjon utført av plastikkirurg. 

PRP-klinikken

PRP-klinikken er en del av Herreklinikken og Masterklinikken. Vårt legeteam har tverrfaglig kompetanse slik at vi kan gjennomføre både medisinsk utredning og behandling, hårtransplantasjon uten kirurgi og hodebunns- eller arrkorreksjon utført av plastikkirurg.
KONTAKT OSS
22 60 02 20
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram