Hårtap hos menn

Hårtap hos menn er et vanlig fenomen for nær 75 % av menn. Det mannlige hårtapet kan være forbigående eller utvikle seg til en varig tilstand. Neglisjering eller mangelfull innsats skalerer ofte til varig hårtap og skallethet.

Det du trenger å vite om hårtap

I denne artikkelen kan du lese om hva som skyldes hårtap hos menn, hvordan det utvikles og hva du kan gjøre for å bremse, utsette eller stanse begynnende hårtap.
Lesetid: Cirka 7 minutter

Mannlig hårtap - hyppighet og årsak

Mannlig hårtap er et vanlig fenomen som nær 75 % av menn i vår del av verden opplever i løpet av livet.
De fleste tilfellene skyldes hormonelle forhold i kroppen og er egentlig ikke forbundet med sykelighet. Noen mister håret også på grunn av sykdom, medisiner, betennelser, sopp eller stress og andre forhold.
Når hårtapet skyldes hormonelle forhold er det oftest Testosteron og DHT som lager problemer. De mannlige kjønnshormonene har negativ innvirkning på hodebunnen og tvinger hårsekker gradvis til å skrumpe inn og få redusert blodtilførsel. Hårsekkene mister gradvis livgivende tilførsel av «vann, gjødsel og næring» og klarer ikke opprettholde tilstrekkelig vekst og volum. Resultatet blir gradvis uttynning av hårmanken og med tiden hårløse områder.
Noen menn har mer følsomme hårsekker enn andre og mister derfor mer eller tidligere hår enn andre. De fleste får imidlertid mer sårbare hårsekker med tiden og mister mer hår etter hvert som tiden går.

Varighet

Det mannlige hårtapet kan være forbigående eller utvikle seg til en varig tilstand. Neglisjering eller mangelfull innsats skalerer ofte til varig hårtap og skallethet, mens tidlige mottiltak kan utsette, bremse, begrense, eller snu / stoppe hårtapet.
Det er alltid «lettere å forebygge enn å reparere» og jo raskere tiltak settes inn jo bedre er muligheten til å ha et bra hår. Dersom hårtapet skyldes sykdom er det avgjørende at man behandler årsaken og ikke bare symptomene. Tidlig legefaglig vurdering er derfor viktig fordi leger er de eneste fagpersonene som både kan diagnostisere, foreskrive og utføre nødvendige medisinske behandlinger mot hårtap.
PRP behandling av hårtap | PRP klinikken

Utvikling

Selv om hårtap hos menn er vanlig, blir de fleste menn fortvilet når håret ukontrollert forandrer seg. Mange misliker å miste kontrollen over håret og utseendet, og en del taper både livsgnist og selvtillit når håret begynner å bli borte. Enkelte opplever faktisk at deler av deres identitet forsvinner med håravfallet.
Det er vanlig at man først oppdager hårstrå som gradvis blir tynnere og mindre dekkende. Senere merker man at hårstråene også slipper hodebunnen og ramler helt av, slik at områdene særlig i viker og krone blir skallet. Det er vanlig at man merker forandringene først i fronten (vikene) eller baktil oppå hodet (krona). Med tiden utvikles imidlertid en mer generell og komplett glissen eller hårløs hodebunn på øvre hodeområde.
Noen registrerer ikke at hårstråene blir gradvis tynnere, men oppdager problemene først når de ser økt håravfall i dusjsluket, på puten eller i hendene etter styling. Hårtapet hos menn angriper dessverre også hårlinjene.

Medisinsk behandling av hårtap

Det finnes mange tilbud og tiltak mot mannlig hårtap, men kun et fåtall som virkelig hjelper.
Erfaring viser at behandlinger utført av lege er det som gir mest synlig effekt og bør anbefales. Antibiotika, soppmiddel, hormonmidler, blodtrykksmedisin og medisinsk hårkur med allogene vekststoffer er eksempel på seriøst utførte behandlinger som legene benytter.
Individuell behandling bør tilpasses individuell årsak, og vurdering, diagnostikk og behandling bør av den grunn gjøres av lege. Hos noen menn må reseptbelagte medikamenter startes opp, og hos andre må doseringer justeres.
For noen virker en behandling bedre enn for andre, og for enkelte må én behandling forutgå en annen før resultatene vises. Generelt sier man at «det ikke finnes én pille mot alt som er ille», og at kombinasjonsløsninger ofte må til.
Medisinsk hårkur med vekststoffer er imidlertid fordelaktig for de fleste, enten alene eller i kombinasjon, som forebygging eller behandling.

Medisinsk hårkur

Medisinsk hårkur med vekststoffer er moderne medisinsk behandling også kalt PRP-behandling. Metoden er vitenskapelig basert og handler enkelt fortalt om at legen forsterker kroppens vekst- og reperasjonsmekanismer i håranleggets bindevev.
Behandlingen er naturlig, trygg og i all hovedsak uten bivirkninger. For svært mange er behandlingen alene tilstrekkelig for å forebygge, utsette, bremse eller stanse et hårtap. For andre er det et viktig supplement som begrenser behovet eller dosene for reseptbelagte legemidler mot hårtap.
Leger har lenge visst hvordan kroppen kan reparere skader selv og kjent til at bestemte vekstfaktorer har sentral rolle i tilhelingen. De stimulerende og reparerende vekstfaktorene har legene nå fått metoder for å få tak i og kunne benytte i behandlinger. Vekstfaktorene er naturlig forekommende i blodet, men dessverre i svak konsentrasjon og jevn fordeling i kroppen.
Slik foregår en medisinsk hårkur / PRP-behandling: Når legene skal benytte faktorene må de først tappe disse fra pasientens blod og deretter preparere de i laboratoriet. Blodprøven tilberedes slik at særlig røde blodceller fjernes og blodplater, vekststoffer og stamceller samles opp og konsentreres. Konsentratet blir et flytende gulfarget preparat kalt plasma, som fordi det inneholder blodplater ofte også omtales som platerikt plasma eller PRP (Platlet Rich Plasma).
Siden preparatet brukes til behandling i samme kropp som det er hentet fra benevnes det ofte også som kroppseget, vevsforlikelig, eller allogent.
Det ferdige preparatet med høykonsentrerte mengder av vekstfaktorer injiseres i hodebunnen rundt hårsekkene. Med erfaren hånd og en tynn kanyle plasseres vekstfaktorene i bestemt mønster, korrekt dybde og beregnede mengder. Nøyaktig mønster, hudnivå, og mengde vekststoffer er avgjørende for suksessfull behandling.
I hodebunnen skaper vekstfaktorene kjemiske reaksjoner som gir fysiologisk nydannelse av strukturer avgjørende for hårvekst. Vekststoffene «vekker slumrende hårsekker», aktiverer reserve- / stamceller, og forsterker dannelsen av nye blodåreceller, hårsekkceller og hudceller. Resultatet blir nyere, friskere, og bedre sirkulert og aktivt hårvekstapparat.
For svært mange er medisinsk hårkur med allogene vekststoffer alene tilstrekkelig for å forebygge, utsette, bremse eller stanse et hårtap. For andre er det et viktig supplement som begrenser behovet eller dosene for reseptbelagte legemidler mot hårtap. Behandlingen virker så lenge behandlingen pågår, og innebærer at vedlikehold må foretas. En 30 minutters behandling hver 6. - 12. måned er anbefalt og tilstrekkelig.

Fremdrift og resultat av medisinsk hårkur / PRP-behandling

Medisinsk hårkur med allogene vekststoffer fra PRP er en behandlingsprosess som krever noe tid å gjennomgå. Som en bodybuilder trenger regelmessig besøk i helsestudio trenger personer med hårtap mer enn et besøk hos legen.
Som musklene trenger mer enn noen måneder på å bli større trenger håret også tid til det samme. Det er derfor viktig at man er tålmodig når man gjennomgår medisinsk hårkur mot hårtap.
Medisinsk hårkur har samme behandlingsprosedyre en gang per måned i fire påfølgende måneder. Hver behandling tar cirka 30 minutter og er tilnærmet smertefri etter at legen har satt ledningsanestesi / nerveblokkade for hodebunnen. Under første behandling "tenner man vekstbålet" og under de neste «heller man vekstbensin på bålet».
Erfaring viser at de aller fleste som gjennomfører medisinsk hårkur hos erfaren lege er fornøyd med resultatene. De fleste merker mindre håravfall og ser muligheten for å «bevare seg selv» eller unngå skallethet. Mange observerer tykkere hår og mer tildekket hodebunn. Endel oppdager også nye hår som de ikke har sett på lenge. Resultatene kan komme ulikt og til forskjellig tid hos ulike brukere, men alle bør forvente resultater i løpet av seks til ni måneder. Det er viktig å understreke at ulike personer kan ha ulik respons på samme medisinske tiltak. Tilnærmet alle medisinske behandlinger eller terapeuter har møtt pasienter som ikke har oppnådd full effekt som ønsket. Det gjelder såvel kreftbehandling som medisinsk hårkur med fler.

Forberedelse

De som skal til medisinsk hårkur kan møte tilnærmet uforberedt til behandling.
I de fleste tilfellene kan både vurdering, diagnostisering og behandling gjennomføres ved første besøk. Man bør ikke innta betennelsesdempende medisiner siste to døgn før behandlingen. Man må heller ikke være allergisk for bedøvelse, eller ha kreftsykdom, lokale sår, infeksjoner eller aktive eksemutbrudd i hodebunnen.

Oppfølgning

Alle kan gå, kjøre bil og bevege seg helt normalt etter behandlingen. Det er ikke smerter eller synlige merker i hodebunnen, men kan være en liten hevelse etter bedøvelsen rett over øyebrynene. Hevelsen forsvinner helt i løpet av første timen etter behandlingen, og de fleste går da rett tilbake i arbeid eller skole.
Man kan leve helt normalt og uten særlig restriksjoner fra første stund etter behandlingen. Det kan dusjes, men ikke tilføres noen form for kjemikalier (sjampo / styling / etc) i hodebunnen første døgnet. Det bør heller ikke inntas betennelsesdempende medikamenter de første dagene etter behandlingen.
Les mer om PRP-behandling mot hårtap (medisinsk hårkur) her

PRP-klinikken

PRP-klinikken er en del av Herreklinikken og Masterklinikken. Vårt legeteam har tverrfaglig kompetanse slik at vi kan gjennomføre både medisinsk utredning og behandling, hårtransplantasjon uten kirurgi og hodebunns- eller arrkorreksjon utført av plastikkirurg.
KONTAKT OSS
22 60 02 20
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram